Huka Falls, Taupo, New Zealand
Tapuaeharuru Bay, Lake Taupo, New Zealand
Empty Junction
New Zealand
Holidaymakers on the shores of Acacia Bay, Lake Taupo [By Peter Wilkie]
Frame
Frame
Frame
Frame
Frame
Frame
Frame
Frame
Australian Coot
Lake Taupo Māori Rock Carving